Nyhetsartikkel

05 februar 2017

LOS Energy omorganiserer

Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.

For å styrke effekt i salg og forvaltning samtidig som man tar ut synergier i en mer funksjonsbasert organisasjon endrer nå LOS Energy sin struktur. Målet er å skape bransjens sterkeste fagenheter på tvers av landegrensene.

– Vi ønsker å styrke vår allerede gode posisjon i det nordiske markedet, og vi utvider produkt- og tjenestespekteret uavhengig av oppdragsgiver, markedssegment og landegrenser, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS.

Nordisk leder
Leder for den nordiske virksomheten er Harald Steinsholt (50). Han har tidligere ledet LOS Energy i Norge og var også ansvarlig for integreringen av Telge Kraft når de ble kjøpt av LOS AS i november 2016.

– Harald er en svært kunnskapsrik og erfaren leder som ved hjelp av ledergruppen i LOS AS og sin egen stabsorganisasjonen skal sørge for at denne skuta har trimmede seil og riktig kurs, sier Gaudestad.

Norsksvensk ledergruppe
Steinsholt vil dele arbeidsuken mellom Oslo og Södertälje, og har tatt med seg en ledergruppe på fem personer. Björn Stålebring (48) er ansatt som leder av salg. Han har jobbet som ansvarlig for salg i Telge Kraft siden 2010. Andreas Tipner (39) leder driftsavdelingen. Han kommer sist fra stillingen som leder av analyse og handel i Telge Krafthandel. John Arild Raaen (51) fortsetter som leder av energitjenester. Han har tidligere blant annet ledet ENFO Nordic. Ronny Brunstad (46) og Andreas Myhre (45) leder krafthandelsavdelingene i henholdsvis Sverige og Norge og fortsetter dermed i stillingene de har i dag.

LOS Energy består av rundt 75 ansatte med tilnærmet lik fordeling mellom Norge og Sverige.

Om LOS Energy

  • LOS Energy består av rundt 75 ansatte med tilnærmet lik fordeling mellom Norge og Sverige.
  • Etter kjøpet av Telge Kraft betjener LOS Energy en kundeportefølje på over 22 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger) fordelt på alle nordiske land.
  • Dette gjør LOS Energy til den største energileverandøren i det norske bedriftsmarkedet, og en av de ledende aktørene i Norden.
  • Kjernevirksomheten er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • LOS Energy har i 2015 og 2016 toppet EPSI Rating Norge sin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • LOS AS eier og driver merkevaren LOS Energy. Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnere og tilbyr 100 % fornybar energi garanti til alle oppdragsgivere. LOS AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS med kontorer i Kristiansand, Oslo, Sødertelje, Gøteborg og Arendal.

Kommentarer

kommentarer