Nyhetsartikkel

05 februar 2017

Bedrifter kan få statsstøtte til el-lastebiler

Statlige Enova vil støtte bedrifter som kjøper lastebiler og varebiler drevet av strøm og hydrogen.

Enova vil at bedrifter skal skifte ut fossile kjøretøyer.

Nå tar administrerende direktør Nils Kristian Nakstad frem lommeboka og deler ut penger til bedrifter som skifter fra fossilt drivstoff til strøm eller hydrogen.

Pengene skal blant annet gå til kjøp av lastebiler og varebiler, og Enova vil dekke deler av bedriftenes merkostnad ved å skifte fra diesel- og bensindrift,ifølge en pressemelding.

– Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier Nakstad.

De siste årene har staten gitt rundt 12 milliarder kroner i skattefritak og annen støtte til elektriske biler, ifølge regjeringen. Dette har ført til et kraftig oppsving i antallet elbiler.

Vil elektrifisere næringslivet
Nå ønsker Nakstad å bruke støtte for å oppnå en lignende elektrifisering av transporten i næringslivet, hvor innkjøpskostnadene for elektriske og hydrogendrevne kjøretøyer fortsatt er svært høye sammenlignet med fossile alternativer.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100 000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier Nakstad.

Hvor mye Enova vil gi i støtte kommer an på hvor lønnsomt det enkelte prosjektet er. Det statlige foretaket har tidligere gitt 2,25 millioner kroner i støtte til selskapet Asko, som har prøvd ut elektriske lastebiler.

Nye støtteordninger
Enova lanserte flere nye støtteordninger på Enovakonferansen tirsdag.

Blant annet skal foretaket kunne gi støtte på et tidligere tidspunkt i teknologiprosjekter. Enova har bare gitt støtte til prosjekter som tas i bruk i full skala, men kan nå blåse liv i pilotprosjekter som ikke er ferdig kommersialisert, skriver Enova i en separat pressemelding.

De nye ordningene ble godkjent av Eftas overvåkningsorgan Esa før jul.

E24 har tidligere skrevet om at EUs aksept for statsstøtte har begrenset levetid. Bjørnar Alterskjær, som er partner i advokatfirmaet Kluge og ekspert på statsstøtte, rådet nylig norske bedrifter til å utnytte tiden godt.

– ESAs retningslinjer for miljøstøtte utløper ved slutten av 2020. Hva som kommer etter det, vet vi ikke ennå. Men frem til 2020 er døren vidåpen, og Norge kan bruke store penger på miljøstøtte, sa Alterskjær.

– Vil stimulere leverandørindustri
Heretter skal Enova kunne dekke inntil en fjerdedel av kostnadene ved pilotanlegg for energi- og klimateknologi. Hvis prosjektet gjelder små og mellomstore bedrifter og har en stor andel forskning, kan Enova gi 40 prosent støtte.

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å stimulere også leverandørindustrien til innovasjon. Slik kan vi bidra til å bygge en sterkere industri som blir en enda større kraft i det grønne skiftet, sier Nakstad.

Nå kan foretaket også gi risikoavlastende lån på inntil 60 prosent av kostnadene ved demoprosjekter innen energi og klima.

I tillegg økes foretakets ordning for investeringsstøtte til å få teknologi på markedet, fra 40 prosent til 50 prosent, ifølge Enova.

– Her søker vi prosjekter som er vesentlig bedre på energi og klima enn eksisterende løsninger i markedet, sier Nakstad.

Statsforetaket deler hvert år ut mellom to og fire milliarder kroner til energisparing og klimatiltak i næringslivet, offentlig sektor og private husholdninger.

I 2015 gav Enova 2,6 milliarder kroner i støtte til nær tusen prosjekter innen næringslivet og offentlig sektor, og nesten 4.000 energitiltak i boliger. Tiltakene skal redusere det norske energiforbruket med 1,8 terawattimer.

 

Kommentarer

kommentarer