Nyhetsartikkel

02 februar 2017

Ny æra for kjernekraften

Den grønne bølgen skyller inn over Europa og ny fornybar kraftproduksjon skal erstatte fossile brensler og kjernekraft. Men i verden totalt sett er kjernekraften også er en del av løsningen, mener LOS Energy.

I Tyskland er det tatt en politisk beslutning om at kjernekraften skal fjernes. Våre svenske naboer har allerede stengt ned én reaktor og ytterligere tre kjernekraftreaktorer stenges i løpet av få år. Franskmennene derimot, er i overskuelig fremtid avhengig av sin kjernekraft. Finland bygger to nye kjernekraftreaktorer og Polen vurderer å bygge sin første reaktor.

Ser vi utenfor Europa, har Kina plan om å bli verdens største kjernekraftprodusent – foran USA. Kineserne skal tredoble landets kjernekraftkapasitet, noe som tilsvarer to ganger strømforbruket i Norden.

Kjernekraft er en del av løsningen
For å møte fremtidens etterspørsel etter energi er det nødvendig med utbygging av mer kraftproduksjon. Det er bred global enighet om at kullkraften forurenser mest og derfor bør denne avskaffes. Kjernekraft og fornybar energi har én ting til felles: Karbonnøytralitet. Utbyggingshastigheten til kjernekraften har gått tregt på grunn av høy investeringskostnad, men dette er i ferd med å snu. Den faktiske kostnaden med bruk av fossile brensler er gigantisk, og vi forventer en vridning i energimiksen fra kull til mer kjernekraft og ny fornybar energi.

Kommentarer

kommentarer