Nyhetsartikkel

26 januar 2017

NVE spår kraftoverskudd, men 30 prosent dyrere strøm

Overskuddet av kraft i Norden vil trolig femdoble seg fram mot 2030. Den subsidierte kraften skal sendes til Europa i nye kabler, som igjen vil bidra til økte strømpriser for forbrukere i Norge.

Beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen vil føre til det enorme kraftoverskuddet, som likevel vil gjøre strømmen rundt 30 prosent dyrere, melder Aftenposten.

Kommentarer

kommentarer