Nyhetsartikkel

19 januar 2017

Danske energiløsninger præsenteret i Indien

Indisk interesse for danske energiløsninger er resultatet af en mangeårig dansk satsning på forskning og udvikling. Skal vi fastholde vores energieksport, skal forskningen fortsat prioriteres, mener Dansk Energi.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er netop vendt hjem fra et ekportfremstød i Indien, som har vist, at der er et betydeligt potentiale for danske virksomheder i landet med over 1 milliard indbyggere – blandt andet på energiområdet.

– Vi oplever, at der er en stigende interesse fra Indiens side for at udvikle samarbejdet på udvalgte sektorområder som klima- og energiområdet. Jeg er derude for at gøre Indien opmærksom på de muligheder, der ligger i et tættere samarbejde med Danmark og dansk erhvervsliv, har ministeren sagt om sit besøg til business.dk

Indien er en af verdens hurtigst voksende økonomier og vil i 2020 have overhalet Kina som verdens mest befolkede land. Indien har et massivt – og stigende – forbrug af kul i sin energisektor, og er det land i verden, som oplever den største stigning i energibehovet. For at afbøde udviklingen har Indien derfor har sat sig et mål om, at 40 procent  af energien skal komme fra grønne kilder såsom solceller og vindmøller i 2030.

– Ministerens indsats er en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi konstant er opsøgende og får udbredt kendskabet til, hvad vores virksomheder kan tilbyde, mener Rasmus Tengvad, chefkonsulent i Dansk Energi.

Danmark har siden 70’ernes oliekrise ført en progressiv energipolitik, som sammen med en massiv satsning på offentlig og privat forskning og udvikling har skabt optimale betingelser for nye energiløsninger og teknologier. Den historiske satsning har betydet, at EUDP og Innovationsfonden, som er de to store forskningsprogrammer på energiområdet administrerer en samlet projektportefølje på cirka 4 milliarder kroner.

– Det er en stærk offentlig F&U indsats, som i samarbejde med virksomhedernes egen indsats føder morgendagens eksportsucceser. Det er værd at huske på, når der på næste års finanslov skal prioriteres energiforskningsmidler til EUDP og Innovationsfonden, siger Rasmus Tengvad.

Danmark eksporterer i dag energiteknologi for over 70 milliarder kroner om året. Hovedparten af samhandlen sker med vores nabolande, men potentialet er stort også i andre dele af verden. Særligt i vækstøkonomierne, der i kølvandet på den kraftige vækst kæmper med miljø- og energiproblemer.

Kommentarer

kommentarer