Nyhetsartikkel

03 januar 2017

NIB finansierer avansert målesystem og oppgradering av elektrisitetsnettverk i Nord-Trøndelag

NTE vil installere AMS for sine 86 000 kunder i Nord-Trøndelag. Prosjektet omfatter også infrastruktur for kommunikasjon og innsamlingssystem av måledata for styring og automatisering av nettverket.

AMS er del av en nasjonal plan for å sentralisere landets elektrisitetsmarkedsdata. Dette forventes å forbedre effektivitet, stabilitet og forutsigbarhet i kraftmarkedet, samt raskere respons på feil. Utrullingen av målere er planlagt ferdigstilt i 2019.

Lånet på 255 millioner norske kroner vil også finansiere investeringer i regionale nettverksinstallasjoner for å bedre forsyningssikkerhet og kapasitet.

NTE har inngått en samarbeidsavtale, kalt Soria, med 28 andre nettverksselskaper. Sammen representerer Soria over 700.000 kunder på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. Målet er å effektivisere innsamling og analyse av data.

NTE ble grunnlagt i 1919 og er basert i Midt-Norge. Selskapet er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester. Konsernet har som mål å være en ledende regional fornybaraktør som bidrar til det grønne skiftet. Selskapet har ca. 695 ansatte.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Kommentarer

kommentarer