Nyhetsartikkel

21 desember 2016

Elnettene helbreder sig selv

Overbelastning i elnettet? Med smart styring håndterer distributionssystemet selv sine udfordringer samtidig med, at nettene leverer pålidelig og driftssikker elektricitet til kunderne.

Nye notater fra Dansk Energi viser hvordan.

De lokale elnet bliver udfordret af vindmøller, solceller, elbiler, batterier, varmepumper og meget andet, men i takt med, at de nye komponenter bliver udbredt, bliver der også udviklet nye metoder til at overvåge og styre distributionsnettene. Metoderne betyder, at elnettene helbreder sig selv, hvis der opstår problemer.

– Vi ser mange forskellige smartgrid-koncepter vinde frem i disse år. I valget mellem dem er det afgørende, at elnetselskaberne kan være i stand til hurtigt at få overblik og hurtigt at få løst overbelastninger og andre udfordringer. Det kræver en opgradering af de overvågnings-, beslutnings- og automatiseringssystemer, netselskaber anvender, siger civilingeniør, konsulent Zaid Al-Jassim fra Dansk Energi, der netop har udgivet fem tekniske notater på baggrund af de seneste forsknings- og udviklingsprojekter – herunder IDE4L.

Zaid Al-Jassim påpeger, at de manuelle løsningers tid lakker mod enden. Fremover vil elnetselskabernes kontrolrum automatisere centrale processer og implementere decentrale systemer såsom overvågning, tilstandsvurderinger (såkaldt state estimation) og automatisk omkobling på transformerstationer.

– Disse værktøjer giver elnetselskaberne viden om belastningssituationen i distributionsnettet, så nettes kapacitet kan udnyttes til det yderste. Dermed bliver der plads til flere vindmøller, elbiler og varmepumper, uden at selskaberne skal investere alt for meget i at forstærke nettet, siger Zaid Al-Jassim.

Dansk Energi Forskning og Udvikling har været med til at udvikle systemerne, der blandt andet er demonstreret på Bornholms Energi & Forsynings elnet. Resultaterne viser, at det kan lade sig gøre at drive et teknisk velfungerende og økonomisk fornuftigt system med de nye værktøjer.

– Elnettet er under hastig udvikling, og den udvikling stopper ikke. Priserne på vindmøller, solceller, varmepumper, elbiler og batterier falder år for år. Alene for batterier kan vi forudse, at de vil koste 30 procent mindre i 2020 end nu. Det er alt sammen rigtig gode nyheder for klimaet og for den grønne omstilling. Det er bare vigtigt, at elnettet kan følge med og rumme alt det nye, så vi kan opretholde en høj leveringssikkerhed, siger Zaid Al-Jassim.

I dag har vi i Danmark strøm i kontakterne 99,99 procent af tiden, og det gør os til et af de lande i verden, der har den højeste leveringssikkerhed, hvilket også er medvirkende til, at Danmark i året er røget helt til tops i FN’s årlige rangering af energisystemer.

Traditionelt har elnetselskaberne forstærket med kabler og andre netkomponenter, hvis der var problemer med overbelastning.

– Men det er en uholdbar og dyr løsning. Vi har alternativer, der – i det omfang reguleringen af elnetselskaberne tillader det – kan sikre, at vi udvikler et aktivt og selvhelbredende distributionssystem, der automatisk er i stand til at løse overbelastning, og som samtidig leverer en pålidelig og driftssikker forsyning, siger Zaid Al-Jassim.

Erfaringerne fra IDE4L og andre projekter lever videre i virkelighedens verden og i den næste generation af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter – herunder EcoGrid 2.0, hvor 1.000 bornholmske husejere med varmepumper og el-radiatorer lader deres apparater styre.

Kommentarer

kommentarer