Nyhetsartikkel

20 desember 2016

ESA godkjenner milliardstøtte til grønn teknologi

Enovas store støttepakke til miljøvennlig teknologi får grønt lys av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Statseide Enova forvalter en rekke støtteprogrammer for ny energi- og klimateknologi. Støttepakken som nå har fått godkjennelse av ESA, gjelder fra 1. januar 2017 til utgangen av 2022 og har neste år en samlet ramme på inntil 2,5 milliarder kroner.

ESA uttaler at de ser positivt på hvordan støtten ikke bare inneholder direkte tilskudd, men også lån med lav rente, lånegarantier og betingede lån. På denne måten kan midlene støtte enda flere miljøtiltak.

– Dette er en smart og effektiv måte å organisere offentlig støtte på som kan gi EØS enda mer innovasjon og miljøvennlig teknologi til å håndtere framtidens utfordringer, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

Blant de nye ordningene er Enova-støtte til demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi, samt bidraget til særlig innovative energi- og klimaprosjekter i Norge.

– Vi er svært fornøyd med at vi nå får mulighet til å tilby et bredere spekter av virkemidler tilpasset behovet i markedet. Vi vil presentere tre nye støtteprogrammer på Enovakonferansen 31. januar, og vi ser fram til å gå i dialog med markedet om nye tiltak for å redusere klimagassutslippene og bidra til en livskraftig forandring mot lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kommentarer

kommentarer