Nyhetsartikkel

19 desember 2016

Åpnet fornybarinkubator

Det er NTNU Accel som i samarbeid med TrønderEnergi står bak fornybarinkubatoren som har fått navnet Watts Up. Inkubatoren er plassert i toppetasjen på Energibygget ved Lerkendal i Trondheim – rett i nærheten av kunnskapsmiljøene på NTNU og SINTEF.

Inkubatoren skal være en oppstartsfabrikk der innovatører med nye ideer innen fornybar energi får hjelp til å utvikle ideene til vellykkede og lønnsomme bedrifter.

– Watts Up skal bidra til bærekraftige og fremtidsrettede energiløsninger, flere grønne arbeidsplasser og mer fornybar verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder i NTNU Accel Haakon Skar.

Kultur for innovasjon
Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi er en av fødselshjelperne til fornybarinkubatoren.

– Kraftnæringen har manglet innovasjonskraft. Vi gjør nå flere grep for å bidra til å bøte på det, og samarbeidet med NTNU Accel og Watts Up er viktig i så måte, sier han.

Målet er å få til bedre løsninger, flere grønne arbeidsplasser og mer verdiskaping med utgangspunkt i norske kunnskapsmiljøer og norsk kraftnæring.

– Vi ønsker å skape en kultur for innovasjon slik at TrønderEnergi og kraftnæringen i Norge kan bli reelle deltagere i formingen av fremtidens energisystem, understreker Gjersvold.

Mer enn 100 personer deltok på den høytidelige åpningen som ble markert ved at statsråd Tord Lien i samarbeid med prorektor Johan Hustad og konsernsjef Ståle Gjersvold klippet over åpningssnoren, som for anledningen var en kraftkabel.

Kommentarer

kommentarer