Nyhetsartikkel

14 desember 2016

Økt kraftnettinvesteringer skyldes forbruksendring

Det er forventet at det investeres for nærmere 140 milliarder kroner i det norske kraftnettet i løpet av de neste ti årene. Det kommer frem i en rapport fra Energi Norge.

Det skal investeres i både sentral- og lokalnett. Kostnadsdriverne for investeringene er:

  1. Endret forbruksmønster
  2. Installasjon av nye el-målere
  3. Modernisering av kraftnettet
  4. Endret kraftproduksjon

Investeringer i ny fornybar energi påvirker kapasiteten i strømnettet, men det er endret forbruk som har den absolutt største påvirkningen på investeringene. Mer enn halvparten av investeringen skyldes endret bruk av strøm og også forventninger om økt bruk av strøm. Last ned grafene fra sendingen her.

Hør og se kraftkommentaren her

Kommentarer

kommentarer