Nyhetsartikkel

11 desember 2016

Ny bekendtgørelse om oplysninger på elpris.dk

Elpris.dk er en uafhængig elprisguide, som gik i luften den 1. april 2016.

Den tidligere nyhed om elpris.dk kan læses her

Alle elleverandører fik den 1. april 2016 pligt til at indberette deres produkter, priser og vilkår til den nye elprisportal, så elforbrugere med et forbrug på op til 100.000 kWh om året lettest muligt kan danne sig et overblik over udbuddet af elprodukter og tilhørende priser. Alle elleverandører er endvidere forpligtede til at sørge for, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om virksomhedens priser og vilkår på egne hjemmesider, skriver Energitilsynet.

Energitilsynet har den 25. oktober 2016 godkendt bekendtgørelse om indberetning af elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Bekendtgørelsens formål er at skabe gennemsigtighed for forbrugerne ved bl.a. at fastsætte, hvilke oplysninger, der skal indberettes til elpris.dk, og hvordan elleverandører skal indberette priser samt tilhørende vilkår på elprodukter.

Elleverandørerne har indberettet produkter og priser til elpris.dk siden den 1. april 2016. Sekretariatet har siden lanceringen af elpris.dk haft en god dialog med elleverandørerne om, hvordan indberetningen på elpris.dk skal foretages. Med bekendtgørelsens ikrafttræden er den juridiske ramme nu på plads.

Bekendtgørelsen kan findes på retsinformation her

Bekendtgørelsen er kundgjort på virk.dk og kan findes her

Kommentarer

kommentarer