– Jo høyere opp dragen kommer, jo sterkere og oftere blåser vinden, sier daglig leder og gründer Thomas Hårklau til Sysla.
I følge Hårklau har teknologien mindre materiellkostnader, høyere kraftproduksjon og er mindre sensitiv på plassering enn tradisjonelle vindmøller.

Mest mulig automatisert
Under testflyging på Lista i fjor fikk Kitemill bekreftet at det automatiserte styringsystemet fungerte.

– Selve produksjonsfasen er nå automatisert, mens det å lette og lande dragen fremdeles trenger manuell styring. I fremtiden ønsker vi også å gjøre dette automatisert.

Skal sette pilotanlegg i drift
Opprinnelig skulle et demonstrasjonsanlegg være i drift i 2015. I stedet blir det startet et pilotanlegg i løpet av året.

– I pilotfasen kjører vi i gang anlegget og kan gjøre mindre justeringer. Når tiden er inne går vi over i demonstrasjonsfasen med fastlåst design og gjerne en kunde med på eiersiden.

Hvor anleggene skal ligge er ikke fastsatt.  Lista, som huset testflygningen, og nærliggende Sokndal, er områder Kitemill har god kjennskap til.

Se Kitemills video