Nyhetsartikkel

21 november 2016

Hele Danmark vinder på grøn og klog PSO-løsning

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund.

Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.

– Det er en rigtig god nyhed for Danmark, at regeringen med et flertal i Folketinget nu har besluttet at fjerne PSO-afgiften fra elregningen. Det betyder, at Danmark kan indkassere en vækstgevinst af de helt store, fordi vores virksomheder nu kan se frem til at blive mere konkurrencedygtige, siger Lars Aagaard, der er adm. direktør i Dansk Energi.

– Med aftalen fjerner man en del af den skadelige forskelsbehandling af el fra vindmøller sammenlignet med olie og gas i transport og opvarmning, siger Lars Aagaard.

En gennemsnitlig dansk husstand betaler 70 procent i afgifter og PSO.

I store træk bliver finansieringen af PSO-afgiften gradvis flyttet fra elregningen til finansloven i perioden 2017-2022. Det finansieres ved en reduceret grøn check, en øgning af bundskattesatsen op til 0,09 procent i 2022, samt ved at man skærer i energispareindsatsen. Puljen «VE til proces» på 2,1 mia. kr. afskaffes fra 2017. Der vil endvidere være besparelser på 1,7 mia. kr. i «Måltal for VE-besparelser» i perioden 2019-2025.

Havvindmølleparken Kriegers Flak og de aftalte kystnære havvindmølleparker gennemføres. Der afsættes endvidere en grøn klimapulje på 375 mio. kr. frem mod 2020 – puljen skal målrettes grøn omstilling, særligt CO2-reduktioner i de ikke-kvoteomfattede sektorer.

Kommentarer

kommentarer