Nyhetsartikkel

10 november 2016

Bygger Nordens største vindpark

Svenske Vattenfall vant konkurransen om det danske vindkraftprosjektet Krigers Flak i Østersjøen med et rekordlavt bud på bare 45 øre per kilowattime.

Det statseide kraftselskapet Vattenfall har vunnet anbudet om å få oppføre Nordens største havvindprosjekt, Kriegers Flak i den danske delen av Østersjøen, med et rekordlavt bud.

– Vinnerbudet var på 4,9 eurocent (ca. 45 norske øre) per kilowattime, som er verdens laveste bud, skriver selskapet i en pressemelding.

Budet er langt lavere enn Vattenfalls eget vinnerbud på 0,77 danske kroner per kWh for Horns Rev 3-prosjektet i fjor, og under det halve av vinnerbudet fra Dong Energy på det danske havvindprosjektet Anholt i 2010, som var på 1,05 danske kroner per kWh.

Den totale investeringen er på mellom 1,1 milliarder og 1,3 milliarder euro, noe som tilsvarer mellom 10 og 12 milliarder norske kroner, ifølge selskapet.

– Setter ny standard
Vattenfall sier prosjektet er en viktig milepæl for selskapet, som har som mål å bygge ut 7000 megawatt vindkraft innen 2025, og forsøker å senke produksjonskostnadene for havvind.

– Med vårt vinnende rekordbud har vi satt nye standarder for havbasert vindkraft og forandret energilandskapet, sier Gunnar Groebler, som er sjef for forretningsområdet BA Wind i Vattenfall.

Selskapet sier at det har lært av andre prosjekter innen havvind hvor kostnadene har falt betydelig de siste årene, blant annet Horns Rev 3 og Borssele og et dansk kystnært prosjekt.

Debatt om kostnader
Det har vært mye debatt om vindkraften i Danmark fordi strømprisene er svært lave, noe som gjør at regjeringen må dekke en større andel av kostnadene enn den tidligere hadde regnet med.

Hvis kraftprisen hadde lagt over nivået for Vattenfalls bud, ville regjeringen ha sluppet å subsidiere prosjektet, men siden kraftprisen for tiden er lavere, må regjeringen dekke en større del av regningen.

Vinnerbudet er likevel nesten 60 prosent lavere enn taket som den danske regjeringen hadde satt, som var på 90 danske øre per kilowattime (1,10 norske kroner). Det er også en femtedel lavere enn Vattenfalls bud på et dansk vindprosjekt i september.

– Om Danmark vil nå sine klimamål på en kostnadseffektiv måte må man si at vi har gjort vårt for å bidra til dette, sier Vattenfalls Danmarkssjef, Ole Bigum Nielsen.

Danmark har som mål å bli uavhengig av fossil energi innen 2050.

Kommentarer

kommentarer