Nyhetsartikkel

08 november 2016

Leveringskvalitet på elektrisitet og gass i Europa

CEER (Council of European Energy Regulators) har publisert sin sjette rapport om leveringskvaliteten på strøm og gass i Europa.

Rapporten beskriver hvordan leveringskvaliteten på elektrisitet er regulert i de ulike landene i Europa. Rapporten inneholder blant annet avbruddsstatistikk, monitorering av spenningskvalitet og behandling av klager på leveringskvalitet.

Leveringspåliteligheten i Norge ligger rundt gjennomsnittet i Europa. Den gjennomsnittlige årlige avbruddstiden i Norge, Sverige, og Finland ligger på samme nivå, på rundt 2 timer. Avbruddsvarigheten varierer fra år til år, men statistikken viser at det i år med lang avbruddstid i Norge typisk også er lang avbruddstid i Sverige og Finland.

Nytt i den sjette utgaven er at også leveringskvalitet på distribuert gass i Europa er presentert.

CEER 6th Benchmarking Report on the Quality of Electricity and Gas Supply:

Chapter 1-2 (Introduksjon og leveringspålitelighet).

Chapter 3-4 (Spenningskvalitet og kundebehandling)

Chapter 5-7 (Leveringskvalitet på gass)

Annexes

Rapporten og tidligere års rapporter er tilgengelige på nve.no.

 

Kontaktperson:

Kommentarer

kommentarer