Nyhetsartikkel

27 oktober 2016

Minskad vinst för Vattenfall

Vattenfall rapporterar för årets första nio månader ett underliggande rörelseresultat på 14,6 miljarder kronor för kvarvarande verksamhet (14,1).

«Fokus på sänkta kostnader och väsentligt lägre avskrivningar till följd av tidigare nedskrivningar bidrog till resultatutvecklingen, som motverkades av lägre elpriser», kommenterar vd Magnus Hall.

Periodens resultat efter skatt påverkades starkt negativt av andra kvartalets nedskrivningar, huvudsakligen till följd av lägre elpriser, och uppgick till 1,8 miljarder kronor för den kvarvarande verksamheten samt -21,9 miljarder för totala Vattenfall, inklusive den nu sålda brunkolsverksamheten.

Vattenfalls kundbas har ökat med närmare 120.000 kontrakt sedan årets början.

Satsningarna på tillväxtområdet vind fortsatte under perioden och investeringarna i vindkraft uppgick till 6,2 miljarder kronor.

I september vann Vattenfall budgivningen om att bygga två kustnära vindkraftparker på totalt 350 MW i Danmark, där Vattenfall nu blir landets största vindkraftsoperatör. Byggandet förutsätter den danska regeringens godkännande.

Vattenfall fortsätter också att arbeta aktivt med att minska sina koldioxidutsläpp.

Arbetet med kostnadsbesparingar måste fortsätta för att säkerställa att bolagets anläggningar är konkurrenskraftiga och lönsamma under en lång tid framöver, avslutar Magnus Hall vd-ordet i rapporten.

Kommentarer

kommentarer