Nyhetsartikkel

27 oktober 2016

Kraftverk offer för elkrisen

Elprisraset tvingade Vattenfall att skrota ett kraftverksprojekt för flera miljarder kronor i Uppsala.

Men nu siktar det statliga energibolaget i stället på ett nytt projekt som ska göra staden klimatneutral.
Vattenfall hade långt gångna planer på att bygga ett nytt kraftvärmeverk för uppemot 2,5 miljarder kronor i Uppsala. Syftet var att hjälpa till att trygga värmeförsörjningen i universitetsstaden, men också producera el under flera decennier framöver.
Men den förlustdrabbade energijätten tvingades dra

i nödbromsen och nu har projektet helt lagts ned. Anledningen är att de senaste årens prisras på el slog sönder lönsamhetskalkylerna.
”Elpriserna har fallit mycket mer än vi trodde och är helt enkelt för låga för att få lönsamhet”, säger Adrian Berg von Linde, affärsutveckling, Vattenfall Värme i Sverige.

Men Vattenfall har inte gett upp.
”Vi fick tänka om och nu siktar vi stället på att bygga ett värmeverk på ett annat ställe. Det blir betydligt billigare och vi siktar på att fatta slutligt investeringsbeslut 2018”, säger Adrian Berg von Linde.

”Faktum är att vi skapar flexibilitet för att kunna bygga till verket med elproduktion om marknadsförutsättningarna ändras och det i framtiden bedöms bli lönsamt.”
Värmeverket, som enligt planerna ska stå klart 2021, är bara en del i ett nytt samarbetsavtal som Vattenfall nyligen undertecknade med Uppsala kommun. Det gäller ett kraftigt utökat samarbete och det beskrivs som en viktig del för att nå kommunens mål att bli helt klimatneutral senast 2030.

”För Vattenfall är det väldigt viktigt att vi tillsammans med Uppsala kommun tar nästa steg och fördjupar vårt samarbete för ett hållbart energisystem”, säger koncernchefen Magnus Hall.
Vattenfall köpte Uppsala Energi av kommunen år 2000 och äger både el- och fjärrvärme­nät i Uppsala. Och planen är nu att investera runt 3,5 miljarder kronor i värmeverksamheten under de närmaste sex åren.

”Det är de största investeringarna i Vattenfall Värmes historia, och bland de största som koncernen planerar
i Norden de närmaste åren”, säger Adrian Berg von Linde.

Kommentarer

kommentarer