Nyhetsartikkel

27 oktober 2016

Kraftig oppjustering av prognosene for fornybar energi

Det internasjonale energibyrået foretar kraftig oppjustering av prognosene for fornybar energi.

Tirsdag presenterte IEA nye prognoser for fornybar energi i sin Medium-Term Renewable Market Report.

Rapporten viser at byrået har oppjustert veksten med 13 prosent de neste fem årene sammenlignet med forrige prognose.

Fornybar energi vil fortsatt være den raskest voksende kilden til elektrisitetsproduksjon – med en andel på 28 prosent i 2021, tror IEA. I fjor var andelen på 23 prosent.

Hovedårsaken til den økte optimsimen er en vridning bort fra kull som foretrukket energikilde i viktige etterspørselsland som USA, Kina, India og Mexico.

IEA venter nå at fornybar energi vil stå for over 60 prosent av veksten i den globale elektrisitetsproduksjonen på mellomlang sikt. Slik vil «gapet», som utfasingen av kull har ført til, lukkes.

– Vi er vitne til en transformasjon i globale kraftmarkeder som ledes an av fornybar energi, mener IEA-direktør Fatih Birol.

Han peker på at fjoråret var et vendepunkt med rekordvekst i både landbasert vind- og solenergiproduksjon. De neste fem årene vil prisene på disse energibærerne falle henholdvis 25 og 15 prosent, anslår byrået.

Kommentarer

kommentarer