Nyhetsartikkel

25 oktober 2016

Kan gå mot dyreste strømvinter siden 2011

Strømprisen i Norge kan stige til den høyeste på seks år, viser en oversikt Norges vassdrag- og energidirektorat har laget.

Norge mangler 12-13 prosent av normalnedbøren i år

<p>SLUTT PÅ BILLIGVINTER: En oversikt fra NVE viser at vi kan gå mot den høyeste strømprisen siden 2011.</p>
<p>KRAFTSJEF: NVE-direktør Per Sanderud.</p>
NVE-direktør Per Sanderud.

Selv om blant annet Vestlandet har hatt en elendig og søkkvåt sommer, har ikke det regnet nok i landet samlet sett, påpeker sjef for Norges vassdrags- og energidirektorat, direktør Per Sanderud til  VG:

– Vi måler jo allnedbør som kommer, og regner det om i TWh – milliarder kilowattimer. Årsforbruket i Norge er på om lag 132 TWh. Hittil i år mangler vi nedbør tilsvarende 17 TWh, det skyldes blant annet at det lå lite snø i fjellene etter sist vinter. Dette utgjør 12–13 prosent av årsforbruket. Dette tilsier ikke krise, og situasjonen kan fort snu med mildvær og regn.

Han viser til at strømprisen nå øker bratt, men fra et nokså moderat nivå:

– Vi har hatt flere våte og milde år, som gjør at prisen har ligget lavt lenge. Når prisen nå stiger, er det mot et mer normalt nivå. Men det vi ser, er at det først og fremst er stigende kullpriser og CO₂-priser i Europa som forplanter seg til strømpris hos oss.

Ny kraftlinje redder Midt-Norge
Folk i Trøndelag og Møre og Romsdal kan i verste fall gå mot en ny strømkrise-vinter på grunn av nedbørsmangel og store vansker med strømtransport inn til landsdelen.

– Ja, vi har holder nå et ekstra øye med situasjonen i Midt-Norge på grunn av to ting: Vi har fått betydelig mindre nedbør i vannmagasinene i området – og vi vet at landsdelen foreløpig må klare seg selv – de må produsere sin egen strøm, sier Sanderud.

Les også: Nå går strømprisen rett til værs

Forsinket milliardkabel
Han setter nå sin lit til at den sterkt forsinkede kraftlinjen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal – til over fem milliarder kroner, skal bli ferdig til jul. Opprinnelig var denne kraftlinjen planlagt ferdig i 2012, men på grunn av flere runder både hos myndighetene og i rettsapparatet har den blitt kraftig forsinket.

Les også: Frykter strømsjokk

– Vi har likevel godt håp om å få linjen ferdig. Den er under uttesting nå, men vi

Avhengig av regn og snø
Norge baserer sin kraftforsyning både til industri og husholdninger på vannkraft: Regn og snø som faller, samles i enorme kraftdemninger oppe i fjellene, og dette omdannes så til billig og ren elektrisk energi i store kraftanlegg. Vanndemningene har som regel mest vann utpå høsten, og tappes så ut over vinteren, inntil snøsmeltingen om våren igjen fyller dem opp igjen.Dette systemet har en åpenbar svakhet: Det er avhengig av at det faller nok vann – og snø.

satser på at den skal bli ferdig til å transportere kraft 1. desember, i alle fall før jul. Vi følger situasjonen tettere enn tidligere og har kontakt med Statnett og forsikrer oss om at de har den fremdriften de tidligere har meldt, sier NVE-direktøren.

Les også: Strømprisen kan dobles

Atomkraft hangler

<p>DYRERE KRAFTVINTER: Strømprisen i vinter kan stige til den høyeste på seks år i følge NVEs oversikt.</p>
DYRERE KRAFTVINTER: Strømprisen i vinter kan stige til den høyeste på seks år i følge NVEs oversikt.
Mens Østlandet, Sørlandet og Vestlandet har normalt fylte vannmagasiner for årstiden, ligger Midt-Norge – det vil si Trøndelag og Møre og Romsdal – godt under normal fyllingsgrad.

– Det har vært tørt i landet, tørt og kaldt. Dette har gjort at strømforbruket i oktober har økt med ti prosent. Og samtidig har den svenske atomkraften hanglet. Dette gjør at vi nå ligger litt under normalen nå.

For landet som helhet ligger vi på en fyllingsgrad på 83,1 prosent, som er i nærheten av en normalsituasjon, tross at den har dalt med 2,2 prosent i den vanligvis så sterke nedbørsmåneden oktober.

Illevarslende

<p>IKKE BRA: Den blå kurven viser situasjonen i forrige uke i Midt-Norge. Den grønne viser normalsituasjonen, de andre er maksium og minimum.</p>
IKKE BRA: Den blå kurven viser situasjonen i forrige uke i Midt-Norge. Den grønne viser normalsituasjonen, de andre er maksium og minimum.GRAF: STATNETT

Men mer illevarslende er situasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal: Her ligger fyllingsgraden på bare 70,2 prosent – som er langt under normalsituasjonen, og beholdningen har stupt med hele 4,7 prosentpoeng de to siste ukene.

NVE-direktøren minner om den prekære situasjonen i 2002, da Midt-Norge nærmest gikk tom for strøm fordi ingen skikkelig kraftlinjer kunne levere nok strøm inn til landsdelen.

– Det var en meget utfordrende situasjon, og det ble da besluttet å bygge sterkere forsyning inn mot Midt-Norge.

Samtidig har NVE kommet i den situasjonen at den andre hovedforsyningen av elektrisk kraft inn mot Midt-Norge – fra Nord-Norge – er under oppgradering, såkalt revisjon. Samtidig har det drøyd med å få kraftlinjen fra Vestlandet ferdig – blant annet fordi den i sin tid ble vedtatt lagt gjennom et naturvernområde.

Statnett bekrefter utfordringene i Midt-Norge:

– Her har vi store kraftforbrukere som Hydro på Sunndalsøra og Ormen Lange-anlegget. I et normalt nedbørsår har Midt-Norge et underskudd på 7 Twh – som må transporteres inn. Vi planlegger nå for at den nye sentralnett-linjen fra Sogn til Midt-Norge står klar i løpet av desember. Vi venter også at kraftlinjen fra Namsos og til Nord-Norge er tilbake i normal drift innen desember, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett region Midt.

Kommentarer

kommentarer