IT-jätten Google har tecknat ett avtal om att köpa en fördefinierad mängd el från den blivande vindparken i Lehtirova, mellan Pajala och Gällivare i Tornedalen i Nord-Sverige. Därmed är Aquila capitals investering i de 41 vindkraftverken säkrad, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Byggnationen av vindparken utförs på totalentreprenad av QX2 och beräknas vara i drift i december 2018. QX2 kommer därefter att fortsätta förvalta vindparken under en tid framöver.

Vindparken kommer att bli en av de största i Norden.

– Den här vindparken är anmärkningsvärd på flera sätt; för sin storlek, den tekniska layouten som tar tillvara de starka och stabila vindresurserna på platsen, upplägget med säljaren OX2 som är en erfaren utvecklare och totalentreprenör samt Google som köpare av en definierad mängd el, säger Susanne Wermter, chef för infrastrukturteamet på Aquila capital, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att Google valt att investera i parken är företagets miljöarbete.

– Google har varit koldioxidneutrala sedan 2007 och vi har som målsättning att all vår verksamhet ska drivas med el från förnybara energikällor. Detta är Googles sjunde vindkraftsavtal hittills och det förstärker vår position som ett av världens största företag när gäller att köpa förnybar el, säger Francois Sterin, chef för global infrastruktu, på Google, i samma pressmeddelande.

Enligt informationen ska arbetet i området starta omgående.

– Det handlar till att börja med om att förbättra befintliga vägar och dra linjer för de nya vägar som behöver byggas. Sen fortsätter vägbyggnationen i vinter om vädret tillåter, säger Björn Olofsson, byggprojektledare på OX2