Nyhetsartikkel

20 oktober 2016

Läget på elmarknaden – vecka 41

Stigande systempris och spotpriser i Sverige under veckan.

Systempriset var i genomsnitt 32 EUR/MWh under veckan, vilket är en ökning på 13 procent från vecka 40. Spotpriset för de svenska elområdena steg än mer procentuellt och låg mellan 37,8-38,1 EUR/MWh, vilket motsvarar en ökning på 21 procent från föregående vecka.

Terminspriserna för el för november, nästkommande kvartal och år fortsatte uppåt och steg under veckan med 6 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2017 för de svenska elområdena steg i sin tur kraftigt, där bland annat priset för SE1 ökade med 320 procent.

Bränslepriserna för kol, olja och gas förändrades under veckan med -1, 1 respektive -2 procent. Priserna för utsläppsrätter och elcertifikat steg något, med vardera 1,9 respektive 1,6 procent.

Precis som föregående vecka har nederbörden varit liten. Den faktiska nederbörden blev 36 GWh, jämfört med normalen på 575 GWh. Den ingående magasinnivån i Sverige var 68 procent och för Norden 80 procent, jämfört med medianen på 85 procent.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft minskade med 13,2 procent från föregående vecka. Detta eftersom Forsmark 3 togs ur drift för årligt underhåll och väntas åter i drift den 15 november. Under söndagen återtogs Ringhals 3 i normaldrift.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Kommentarer

kommentarer