Nyhetsartikkel

20 oktober 2016

Dragkamp mellan brödrafolken kring elen

Energimyndighetens förslag till nytt elcertifikatsystem välkomnas på många håll.

Men under ytan pågår en dragkamp mellan Sverige och Norge och tonen är hård, skriver Dagens Industri.

Det svensk-norska elcertifikatsystemet hyllas ofta för sitt marknadsinslag, som gör att förnybar elproduktion tas fram till ett lägre pris än
i andra länder.

Men i båda länderna tummar man på avtalsdetaljerna och under ytan är ilskan påtaglig. Den norske energiministern Tord Lien tog nyligen bladet från munnen:

”Några partier vill inte ta död på kärnkraften, några vill ha nya gröna certifikat efter 2020. Så slutar det med att man säger ja tack till båda delarna – det är en katastrof för det norska elsystemet.”

Farhågorna består i att den svensk-norska överproduktionen av el förväntas öka ytterligare och ge ett fortsatt konstgjort lågt elpris. Även om det kortsiktigt kan vara bra för kunderna, hämmar det samtidigt investeringar på marknadsbasis i ny produktion.

Sverige beskylls från norsk sida för att nonchalera certifikatsystemets princip om teknikneutralitet, framför allt genom att ge subventioner eller skattelättnader till produktion som också är elcertifikatberättigad. Sve­riges nyinförda effekttak för skattebefrielse för förnybar elproduktion var ett direkt krav från norsk sida.

På svenskt håll beskrivs nu Norges besked att bygga vindkraftsprojektet Fosen som en hämnd. Fosen subventioneras indirekt genom att Statnett bjuder på anslutnings­avgiften till elnätet, och med sin enorma storlek 3,4 TWh förväntad elproduktion per år slukar Fosen en stor del av den utbyggnadskvot som återstår fram till 2020.

Kritiken från Sverige är också hård gentemot Norges koncessionsordning att alla lite större anläggningar för norsk vattenkraft måste ha norska ägare.

”Den underliggande agendan verkar alltid vara att det är det egna landet som ska gynnas. Andra länder ska köpa det egna landets överskott, men på andra sidan gränsen låter det likadant. Det man då uppnår är att man tillsammans förvärrar överskottet”, kommenterar en av Di:s uppgiftslämnare.

Energimyndighetens enhetschef för förnybar el, Gustav Ebenå, exemplifierade detta när han i torsdags på de norska energidagarna tyckte att 200 procent förnybart
i Sverige, i förhållande till elbehovet, vore idealiskt.

”Om vi skulle få till stånd en kabel mellan norra och södra Tyskland, satan i gatan vad vi då skulle tjäna pengar”, sa han.

Kommentarer

kommentarer