Nyhetsartikkel

11 oktober 2016

Strømpriser og nettleie løfter konsumprisindeksen

Høyere kraftpriser og økt nettleie var de viktigste årsakene til at KPI i september i år var 3,6 prosent høyere enn den var i september i fjor.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 28,3 prosent de siste tolv måneder. Prisene på tjenester knyttet til fritid og kultur økte med 5,7 prosent fra september i fjor til september i år.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra august til september. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,6 prosent i september, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i august.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Indeks
August 2016 – September 2016 September 2015 – September 2016 September 2016
KPI Totalindeks 0,3 3,6 145,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,4 2,6 138,8
Bolig, lys og brensel 0,2 5,0 177,6
Transport 0,1 2,6 155,0
Kultur og fritid 0,4 4,8 130,0
Klær og skotøy 3,4 3,6 57,4
KPI-JAE (juli 1999 = 100) 0,3 2,9 136,2
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer 0,4 4,3 106,3
Tjenester 0,3 2,9 105,1
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer 0,9 3,4 106,3
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste også en oppgang på 0,3 prosent fra august til september, og hadde en tolvmånedsendring på 2,9 prosent i september. Det var 0,4 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersendringen var i august. KPI var 145,7 (1998=100) i september 2016, mot 140,6 i september 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,6 prosent.

Månedsendring: Fall i matvareprisene

Fra august til september gikk KPI opp 0,3 prosent. Hovedårsakene til oppgangen i september var en økning i prisene på klær, møbler, elektrisitet samt tjenester knyttet til fritid og kultur.

Nedgangen i matvareprisene bidro til å dempe septemberoppgangen i KPI. Matvareprisene bidro med et fall 0,4 prosent, mens prisene på drivstoff og smøremidler falt 0,9 prosent i september.

Tolvmånedersendring: Fortsatt vekst i elektrisitetsprisene

Høyere kraftpriser og økt nettleie var de viktigste årsakene til at KPI i september i år var 3,6 prosent høyere enn den var i september i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 28,3 prosent de siste tolv måneder. Prisene på tjenester knyttet til fritid og kultur økte med 5,7 prosent fra september i fjor til september i år.

Økte priser på restaurant- og transporttjenester, møbler, samt personlig pleie var andre grupper som bidro til at KPI økte 3,6 prosent siden september i fjor. Prisveksten på møbler er en av de viktigste bidragsyterne til økningen i tolvmånedersendringene de siste årene.

Prisnedganger på drivstoff og smøremidler bidro til å dempe veksten i KPI. Bensin- og dieselprisene har falt henholdsvis 1,6 og 4,0 prosent de siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Fall i KPIs veksttakt

Tolvmånedersveksten i KPI sank fra 4,0 prosent i august til 3,6 prosent i september. Nedgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på matvarer. Prisene på matvarer falt 0,4 prosent fra august til september 2016, mens de i samme periode i fjor steg 0,3 prosent.

I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen på bensin.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE sank 0,4 prosentpoeng fra 3,3 prosent i august til 2,9 prosent i september.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOPÅpne og les

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostat sin konsumklassifisering (ECOICOP) – en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker.

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)

 

Kommentarer

kommentarer