Statnetts inntekter blir regulert av NVE. Tariffvedtaket innebærer at Statnetts samlede tariffinntekter blir på rundt 5,4 milliarder kroner i 2017, en økning på 800 millioner kroner i forhold til 2016. Forbrukskundene vil bidra med 3,8 milliarder, en økning på 650 millioner fra 2016, mens kraftprodusentene vil bidra med 1,6 milliarder, en økning på 150 millioner fra 2016. For en vanlig strømforbruker betyr dette at man betaler omtrent 3,5 øre per kilowattime, mot rundt 3 øre i 2016.

Statnett er underlagt regler bestemt av EU der det er satt et tak på hvor mye kraftprodusenter kan betale i nettleie. Produksjonstariffen har siden 2014 vært satt lik dette taket. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes endring i valutakurs.

De samlede kostnadene i sentralnettet er budsjettert til 7,2 mrd kroner i 2017. I tillegg til tariffinntekter fra kundene dekkes kostnadene gjennom flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntekter oppstår når det overføres kraft mellom områder med ulik pris, i Norge og mellom land. I budsjettet er det lagt til grunn at flaskehalsinntektene vil bli på rundt 600 millioner i 2017.