Nyhetsartikkel

29 september 2016

NVE publiserer anbefalinger for elsertifikatordningen 13. oktober

Torsdag 13. oktober overleverer NVE kontrollstasjonsrapport 2017 (del 2) til Olje- og energidepartementet.

Rapporten vil bli tilgjengelig på NVEs nettsider kl. 09.00, og vil bli presentert på Norges energidager samme dag.

NVE publiserer anbefalinger for elsertifikatordningen 13. oktober – NVE

NVEs rapport blir presentert sammen med en felles norsk- svensk oppsummering av NVE og Energimyndighetens anbefalinger for elsertifikatordningens utforming etter 2020.

Energimyndigheten i Sverige leverer sin rapport til det svenske Miljö- och energidepartementet mandag 17. oktober. Den svenske rapporten inkluderer også besvarelse av tilleggsoppdrag gitt til Energimyndigheten den 1. september 2016 om å foreslå ny kvotekurve for å utvide ordningen med 18 TWh til 2030. Lenke til den svenske rapporten blir tilgjengelig på NVEs nettsider.

Les mer

Kommentarer

kommentarer