Kompensasjon for vakt utenom arbeidstid
Økonomisk kompensasjon for vakt utenom arbeidstid betales med minst kr 2 300,- per vaktuke. Ved utrykning betales overtid etter faktisk medgått tid. Gjennomsnittlig utrykning er ca. 1 gang i uken. I tillegg gir dagens hovedregel i Arbeidsmiljøloven 2,5 dagers avspasering. Tidligere var det 3,5 dager

 • Det er denne ene dagen fagforeningene vil ha avtalefestet i en tariffavtale. KS Bedrift mener det fortsatt skal være arbeidsmiljøloven som skal gjelde, sier administrerende direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa

Arbeidsmiljøloven gjelder
Arbeidsmiljølovens bestemmelser for avspasering av beredskapsvakt ble endret i 2015. KS Bedrift har i sine tariffavtaler alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel for avspasering og ser derfor ingen grunn til å endre dette.

Lokalt kan bedriftene inngå avtaler som avviker fra hovedregelen. Oppnås ikke enighet lokalt kan saken bringes inn for Arbeidstilsynet for avgjørelse. Dette er en allerede innarbeidet praksis.

Konsekvenser
Dagens samfunn er svært sårbart dersom strømmen forsvinner. Ved driftsforstyrrelser i nettet vil energibedriftene gjøre sitt ytterste for å begrense virkningene for kundene.

KS Bedrift sine berørte medlemsbedrifter har informert lokale myndigheter om situasjonen og følger den tett med tanke på hendelser som kan true liv og helse.

Berørte energibedrifter
EL og IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat er i streik med tilsammen 230 arbeidstakere i følgende bedrifter:

 • Hemne Kraftlag BA
 • Hurum Energiverk AS
 • Hurum Kraft AS
 • Kragerø Energi AS
 • Kragerø Energi Holding AS
 • Midt-Telemark Energi AS
 • Notodden Energi AS
 • Rauma Energi AS
 • Tinn Energi AS
 • Valdres Energi
 • Vokks AS
 • Vokks Nett AS
 • Øvre Eiker Energi AS
 • Øvre Eiker Fibernett AS
 • Øvre Eiker Nett AS
 • Øvre Eiker Strøm AS