Nyhetsartikkel

19 september 2016

Google köper svensk vindkraft

Google har forpliktet seg til å kjøpe samtlige av de 234 gigawattimmar som vil bli produsert årlig i vindparken Lyrestad.

Planerat idrifttagande är hösten 2017.

Skanska har nyligen satt spaden i jorden för byggandet av vindparken Lyrestad där 22 vindkraftverk från Vestas ska förse Google med förnybar energi.
– Google har varit koldioxidneutralt sedan 2007 och vi är fast beslutna att driva 100 procent av vår verksamhet med förnybara energikällor, säger Francois Sterin, chef för Googles enhet för global infrastruktur.
Enligt Francois Sterin är avtalet Googles sjunde europeiska vindkraftsaffär och förstärker företagets position som världens största företagsköpare av förnybar energi.
Vindkraftparken i Lyrestad kommer att byggas och drivas av ett nybildat bolag som ägs av det globalt verkande investmentbolaget Ardian (75 procent) och Rabbalshede Kraft (25 procent). Rabbalshede Krafts majoritetsägare Manor Group har bistått projektet med finansiering och en moderbolagsgaranti.
– Genom samarbetet med Rabbalshede Kraft gör vi vår första investering i Sverige och stärker vår närvaro i Skandinavien. Samtidigt skapar det ett första samarbete med Google för förnybar energi, säger Mathias Burghardt, ledamot av verkställande utskottet och chef för Ardian infrastruktur.
Vindparken Lyrestad är belägen i Mariestad och Töreboda kommuner, i ett område som klassas som ett av de bästa för landbaserad vindkraft i Europa. Satsningen omfattar 22 vindkraftverk från

Vestas med en sammanlagd effekt på 76 megawatt och en årsproduktion som beräknas till 234 gigawattimmar.

Entreprenadarbetet utförs av Skanska enligt ett avtal värt cirka 120 miljoner kronor. Då ingår bland annat att projektera och bygga cirka 15 kilometer väg, 22 betongfundament, IKN- och fibernät samt att utföra markarbeten för ett ställverk. Merparten av byggarbetet beräknas vara slutfört i maj 2017, vilket innebär att driftstart kan ske under hösten samma år.

 

Kommentarer

kommentarer