Nyhetsartikkel

16 september 2016

Prisen på havvind falt med 40 prosent på ett år

Vattenfall satte ny prisrekord med 63,8 Euro per produserte megawattime.

Dermed overtok det svenske energiselskapet den tre måneder gamle rekorden til Dong Energy på 72,7 Euro fra vindparken Borsselle utenfor kysten av Nederland.

Auksjonen de vant gir dem rett til å bygge inntil 350 MW med vindkraft utenfor kysten av Jylland.

Det er et område som er godt egnet for å oppnå lave priser, med grunne dybdeforhold og kun 20 kilometer fra land.

Gått raskere enn forventet
Med slike vinnerbud har prisen sunket langt raskere enn forventet, skriver Sysla.

Så kort tid siden som juni i år var Vattenfall ett av ti store energiselskap, deriblant også Statoil, som tok til orde for et rammeverk som ville gjøre priser på 80 Euro per MWh mulig.

Siden den forrige tildelingen av havvind i Danmark, Horns Rev til Dong i fjor sommer, har prisen falt fra 103 til 63,8 Euro.

Det er en reduksjon på nærmere 40 prosent.

Klynge og kapital
Jens Madsen, leder for forskning og utvikling i Vattenfall, var i Norge for ett år siden og snakket da om hvordan selskapet skulle redusere kostnadene.

– Det er mer enn bare tekniske utfordringer som må løses for å klare dette. Vi må ha god tilgang til kapital, bli bedre på prosjektstyring og det trengs mer standardisering.

Han pekte også på at de hadde fått redusert kostnader og arbeidstid med rundt 40 prosent og opprettholdt produksjonsnivået etter å ha tatt arbeidet med Lillegrund i Østersjøen tilbake i eget selskap.

Et annet satsingsområde for Vattenfall er å tenke klynger for sine vindprosjekt.

– Da vi bygget ut vindparkene Horns Rev 1 og 2 var det en stor fordel at vi allerede opererte ut fra Esbjerg havn. Dermed kan vi samkjøre operativ drift og vedlikehold til flere vindparker på ett sted.

I takt med kostnadsreduksjonen har størrelsen på turbinene i bransjen økt. Det har også bidratt til et gunstigere regnestykke.

Vil lenger ned
Statoil har involvert seg i flere vindprosjekter siden de opprettet et nytt forretningsområde for nye energiløsninger.

-Generelt ser vi at kostnadene for havvind er i ferd med å gå betydelig ned. Det går raskere enn vi har vært i stand til å predikere, sier Henriette Undrum, vice president hos Statoil New Energy Solutions til Sysla.

– Fra Hywind demo til Hywind Scottland reduserte vi kostnaden med 60-70 prosent. Vi jobber videre med kostnadsreduksjoner for en fullskala Hywind park og mener det er mulig å redusere kostnadene med ytterligere 30-40 prosent.

For å oppnå det jobber de på et bredt lerret.

-Vi må forstå vindressursene bedre, fjerne usikkerhet rundt design, redusere belastninger på komponenter og forbedre metoder for fabrikasjon, installasjon og drift og vedlikehold.

Den danske regjeringen er motstander
Men det er langt fra sikkert at rekordparkene utenfor Jylland noensinne bygges. I offentliggjøringen av vinnerbudet varsler regjeringen at de vil jobbe for å droppe prosjektet.

Årsaken de oppgir er skepsis til store vindturbiner så nærme kysten.

Og ikke minst, med lave kraftpriser går subsidiebeløpet opp. Det samlede støttenivået vil beløpe seg til rundt 3,2 millliarder danske kroner i støtteperioden fra 2020-2032.

Auksjonen for å kåre vinnerbudet fungerer nemlig slik at utbyggerne gir sine bud og subsidiene dekker mellomlegget mellom laveste markedspris for strøm og vinnerbudet.

14.september var systemprisen for 1 MWh i Danmark 27,5 Euro. Gitt slike priser er støtten på 36 Euro per produserte megawattime.

Mens det tidligere var forventet at strømprisen ville øke, har den heller gått motsatt vei, skriver den danske regjeringen.

Hør podkast om status for norsk havvind

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer