Nyhetsartikkel

15 september 2016

Manglende avklaring bremser varmepumper i fjernvarmen

Omkostningerne til fliskedler og eldrevne varmepumper vil stort set blive sidestillet, hvis PSO’en fjernes fra elregningen, og varmepumper inkluderes i Energispareordningen.

Det slår Lars Christian Lilleholt fast i et nyt svar til Folketinget. På baggrund af tallene opfordrer Dansk Energi sammen med Energi Viborg såvel minister som Folketing til hurtig afklaring, men også til at sikre de værker, som stadig ikke kan få økonomi i varmepumper gennem et anlægstilskud, indtil elafgiften sænkes.

Ifølge Energi-, forsynings- og klimaministeriets tal vil varmeprisen i en eldreven varmepumpe og en fliskedel være henholdsvis 310 og 300 kroner per MWh i 2020, hvis PSO fjernes fra elregningen, og varmepumpen modtager et tilskud på 15 procent fra Energispareordningen.

Et anlægstilskud vil være relevant for nogle værker, så længe elafgiften er høj, men også i lyset af, at ministeriet har lagt en lige lovlig optimistisk såkaldt COP-værdi for varmepumpernes effektivitet til grund for beregningerne.

Hos Energi Viborg, som netop nu overvejer, hvordan man kan udnytte overskudsvarme fra Apples kommende datacenter, glæder man sig over tallene, men understreger samtidigt, at det haster med en afklaring.

Uden at have nærregnet tiltagene på vores case med udnyttelse af overskudsvarme fra Apples datacenter, kan jeg med det samme sige, at en elregning uden PSO og energisparetilskud vil forbedre business-casen ganske betragteligt, siger Christian Hagelskjær, administrerende direktør i Energi Viborg. Han opfordrer til hurtig afklaring af energisparetilskuddet og udfasning af PSO, fordi støtten fra grundbeløbet forsvinder om meget kort tid.

Kommentarer

kommentarer