Nyhetsartikkel

15 september 2016

Båter med batteridrift

Aldri før har skip av en slik størrelse hatt mulighet til ren elektrisk framdrift.

Hurtigrutens nye polarfarere blir 140 meter lange, får plass til 530 passasjerer – og kan seile kun med bruk av batterier i opptil en halvtime av gangen.

Hurtigruten inngikk i sommer avtale med Kleven Verft om bygging av to hybridskip som skal ta med turister på ekspedisjon til fjerne verdenshjørner. Nå er det klart at skipene – med støtte fra Enova – skal bygges med banebrytende teknologi som gjør at de kan gå på bare batteri inntil en halvtime i strekk.

– Det er hevet over enhver tvil at framtidens skipsfart er både stillegående og utslippsfri. Vi vil bruke våre nye ekspedisjonsskip som isbrytere for denne teknologien og vise verden at hybriddrift på store skip er mulig allerede nå, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Kan bli viktig for utviklingen til sjøs
Enova går inn i prosjektet med 45,1 millioner kroner og høye forventninger.

– Disse to skipene kan bli veldig viktige for utviklingen til sjøs. Dette blir første gang så store skip sjøsettes med mulighet til ren batteridrift. Hvis erfaringene herfra blir gode, åpner det dørene for tilsvarende løsninger i cruiseskip verden over, men også i kystflåten hvor kombinasjonen med landstrøm blir enda mer relevant, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad.

Batteriene gir fordeler også når dieselgeneratorene står for framdriften. Generatorer går optimalt når de har jevn belastning, men noen ganger trenger skipet energi utover dette. Framfor å øke belastningen på en generator eller starte opp flere generatorer, kan batteriene dekke det ekstra energibehovet. Tilsvarende, når generatorene produserer mer energi enn skipet trenger, vil denne overskuddsenergien lade batteriene framfor å gå til spille.

Lavere dieselforbruk
I tillegg til batteriene støtter Enova skipenes høyeffektive framdriftssystem, inkludert effektive motorer og propeller. Til sammen gir de Enova-støttede tiltakene rundt 15 prosent lavere dieselforbruk enn i tilsvarende skip. Årlig energibruk blir 17,9 GWh lavere, en forskjell som tilsvarer energibruken i nesten 900 norske husholdninger.

– Å gå i front av den teknologiske utviklingen er kostbart. Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten et offensivt Enova i ryggen, sier Skjeldam i Hurtigruten.

Hybridskipene bygges slik at større batteripakker kan settes inn når teknologien har kommet lenger. Det første av de to skipene blir levert i juli 2018, det andre i juli 2019.

Kommentarer

kommentarer