Nyhetsartikkel

08 september 2016

Tar over driften av vindpark

Driften av vindkraftselskapet Sarepta overtas av den ene eieren.

TrønderEnergi tar over driften av vindkraftselskapet Sarepta Energi og vil styre driften av vindparken Ytre Vikna 1 i Namdalen fra driftssentralen på Berkåk.

Sarepta Energi eies med 50 prosent hver av TrønderEnergi og NTE, og vil heretter ikke ha egne ansatte, opplyser TrønderEnergi og NTE.

Sarepta har til nå driftet vindparken Ytre Vikna 1 som har 17 vindturbiner, men den skal nå styres og overvåkes fra Trønderenergis produksjonssentral på Berkåk.

– Ambisjonen er å utvikle gjenværende prosjektportefølje videre med sikte på utbygging og drift. Overføring av operatørskapet til Trønderenergi sikrer dessuten en kostnadseffektiv, langsiktig og trygg løsning for eiendelene i Sarepta Energi, sier styreleder i Sarepta Energi, Anne Strømmen Lycke, i en pressemelding fra Sarepta.

Leder slutter
Magnus Axelsson går dermed av som daglig leder i Sarepta Energi, og operatøransvarlig for vindkraft i Trønderenergi, Ragnhild Remmen Bull, tar over ansvaret for selskapet.

Administrerende direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi sier at endringen ikke betyr at NTE er på vei ut av vindkraft.

– Nei, dette har ingen slike implikasjoner. Ettersom vi har skalert ned antall ansatte, og Magnus nå slutter, så må en av eierne ta over driften. Dette er bare en operasjonell vurdering, og sier ikke noe om NTEs strategiske vurderinger av vindkraft fremover, sier Brandsås til Adresseavisen.

Sarepta Energi ble etablert i 2005, og i tillegg til Ytre Vikna 1 har de tre ytterligere vindparker som er under utvikling. Det er Ytre Vikna 2 , Sørmarkfjellet vindpark og Frøya vindkraftverk.

Brandsås sier at NTE vil beholde eierskapet i prosjektene som Sarepta har hatt hånd om, og jobbe for at disse realiseres.

Skal videreutvikle
Ifølge en pressemelding fra TrønderEnergi er drift av vindparker besluttet å være et strategisk satsingsområde i selskapet, og ifølge avtalen skal de også videreutvikle de tre siste vindparkene.

– Vi står nå midt oppe i et arbeid der TrønderEnergi målrettet jobber for å styrke regionens aktivitet og kompetanse knyttet til fornybar energi. Dette gjøres blant annet gjennom utbygging av vindkraft på Fosen, og det gjøres gjennom effektiv og god drift av vind- og vannkraftverk styrt fra TrønderEnergis produksjonssentral på Berkåk, sier produksjonsdirektør Tormod Eggan i TrønderEnergi i pressemeldingen.

I løpet av det siste året har TrønderEnergi også tatt over driften av to heleide vindparker på Bessaker og Valsneset på Fosen.

 

Kommentarer

kommentarer