Nyhetsartikkel

06 september 2016

Norsk toppdommer kan bli byttet ut

Norsk misnøye med EFTA-domstolen.

Regjeringen lyste ut dommerstilling i stedet for å gjenoppnevne.

Regjeringen er under tungt internt press for å bytte ut den norske dommeren i den overnasjonale EFTA-domstolen, hvor Norge har tapt flere høyprofilerte saker de siste årene, skriver VG.

Per Christiansen (66) har vært dommer i EFTA-domstolen i Luxembourg i seks år, og har selv ønsket en ny periode.

Men VG er kjent med at embetsverket i Justisdepartementet, med støtte fra regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, har ytret et sterkt ønske om å lyse ut dommerembetet til åpen konkurranse, i stedet for å gjenvelge Christiansen uten videre. Embetet har nå vært utlyst av Utenriksdepartementet.

Fordel med fornyelse
UD har også bedt Advokatforeningen og Regjeringsadvokaten om råd for å beskrive ønskelige kvalifikasjoner.

I en fersk skriftlig uttalelse til UD, som VG har fått innsyn i, går regjeringsadvokat Sejersted langt i å argumentere for utlysning, og dermed indirekte at Per Christiansen kan skiftes ut:

«Vi anser det som en fordel at det fra tid til annen skjer en fornyelse av dommere i en liten domstol som EFTA-domstolen», skriver regjeringsadvokaten i brevet til UD.

Fire søkere
EFTA-domstolen har bare tre dommere, utpekt av EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. De tolker EØS-avtalen og EU-retten i saker som angår de tre landene. Dommene i disse sakene er bindende for medlemslandene. Norske domstoler kan også be om rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen i EØS-saker.

Fire toppjurister har nå søkt:

** Per Christiansen (66), dommer i EFTA-domstolen de siste seks årene.
** Finn Arnesen (54), professor i europarett ved Universitetet i Oslo.
** Mads Andenæs (59), professor i privatrett ved Universitetet i Oslo.
** Karin Fløistad (44), advokat og partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Både Finn Arnesen, Mads Andenæs og Karin Fløistad er tidligere kolleger av Fredrik Sejersted.

VG har vært i kontakt med både dommer Per Christiansen og de andre søkerne. Ingen av dem ønsker å uttale seg om denne saken nå.

Kritisk
Men flere reagerer på at regjeringsadvokaten, som fører sakene for EFTA-domstolen på vegne av den norske regjeringen, er inne i prosessen om utvelgelsen til det norske dommer-embetet:

– At regjeringsadvokaten skal kunne ha innflytelse over valget av norsk dommer i EFTA-domstolen, blir som å sette bukken til å passe havresekken. Og i dette tilfellet forsyner bukken seg rikelig, for regjeringsadvokatens brev er i realiteten et partsinnlegg for en bestemt, svært statsvennlig fortolking av EØS-retten, som er på kant med EFTA-domstolens egen rettspraksis, sier Eirik Bjørge, universitetslektor i jus ved Oxford-universitetet, til VG

Politikk, ikke juridisk fag
Anine Kierulf, postdoktor ved Senter for menneskerettigheter, mener at regjeringsadvokaten her driver politikk:

– Det vi står overfor her er ikke juridisk fag, men politikk, og da kan man lure på hvor regjeringsadvokaten henter sitt demokratiske grunnlag. Er det fra de folkevalgte, eller er det fra regjeringsadvokaten selv, undrer Kierulf.

Les mer i VG: .http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/norsk-toppdommer-kan-bli-byttet-ut/a/23783682/

 

Brev fra domstolen
Det er også oppsiktsvekkende at EFTA-domstolens president, Carl Baudenbacher (69) har sendt et brev til norske myndigheter, hvor han skriver at den norske dommeren må fungere godt fra første dag, gitt arbeidsmengden og at de er bare tre dommere. Baudenbacher ber spesielt om en dommer som kan forretningsjuss.

Brevet tolkes som et forsvar for gjenvalg av Christiansen, og imot de øvrige kandidatene, som har liten eller ingen dommer-erfaring.

Men det avviser Baudenbacher overfor VG:

Ikke rettet mot noen
«Da jeg sendte brevet, visste jeg ikke hvem som ville søke embetet som norsk dommer. Det er derfor ikke riktig å anta at brevet var rettet mot noen spesiell kandidat», skriver han i en epost til VG.

Tapte syv av ni saker
I den offentlige Europautredningen i 2012 – ledet av Fredrik Sejersted – mente utvalget at EFTA-domstolen i flere saker hadde gitt EØS-landene mindre rettslig handlingsrom enn EU-landene.

Europa-utvalget oppsummerte at den norske staten hadde tapt syv av ni store saker, blant annet om salg av rusbrus i butikk, radikal kjønnskvotering ved universitetene, og eierskapet for norske kraftverk, den såkalte hjemfallsretten.

Mye av den norske irritasjonen har også rettet seg direkte mot domstolens president, den sveitsiske juss-professoren Carl Baudenbacher, som ble utpekt av Liechtenstein for 20 år siden og siden gjenoppnevnt en rekke ganger. VG er kjent med at Norge lenge har ønsket seg president-vervet, som Baudenbacher har innehatt siden 2003.

Les mer i VG: .http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/norsk-toppdommer-kan-bli-byttet-ut/a/23783682/

Fakta
** EFTA-domstolen i Luxembourg er en overnasjonal domstol som avgjør tvister om EØS-avtalen.
** De tre dommerne i EFTA-domstolen oppnevnes for seks år ad gangen, etter innstilling fra EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.
** Den norske dommeren Per Christiansens åremål utløper 17.januar 2017, og regjeringen har utlyst embetet offentlig.
** De fire søkerne skal nå intervjues av et eget panel med Morten Ruud fra Justisdepartementet, rettssjef Margit Tveiten i UD og sorenskriver Yngve Svendsen.
** Panelet skal vurdere, men ikke rangere søkerne.
** Regjeringen ved europaminister Elisabeth Vik Aspaker (H) nominerer den norske dommeren, men EFTAs råd utnevner formelt

Kommentarer

kommentarer