Nyhetsartikkel

29 august 2016

Uppgraderar nätet i Norge

ABB har tagit en order värd cirka en kvarts miljard kronor av norska kraftbolaget Statnett gällande två ställverk som ska stärka nättillförlitligheten och elförsörjningen i Norge.

Den ökade överföringskapaciteten ska också underlätta för integrering av fler förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft, samt stödja utbyggnaden av industriproduktionen.

Ställverken får också en nyckelroll i att ansluta det norska elnätet till elnäten i Storbritannien och Tyskland som en del av projektet Västra korridoren, med syfte att uppgradera överföringsnätet i regionen och i slutänden stärka hela Nordeuropas kraftsystem.

Norge har en unik energimix där runt 99 procent av den landproducerade elen kommer från vattenkraft. Landet har också en betydande potential inom både land- och havsbaserad vindkraft. Andra förnybara källor under utveckling i Norge är vågkraft och bioenergi från skogsråvara.

Ordern omfattar design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av två nya ställverk för 420 kilovolt vid Lyse och Fjotland. ABB ska leverera all huvudsaklig elektrisk utrustning, inklusive de två 420kV gasisolerade ställverken (GIS) samt brytare, mättransformatorer och avledare.

I linje med ABBs strategiska inriktning kommer projektet att genomföras i ett konsortium i partnerskap med byggföretaget NCC. Det är ABBs enhet Grid Integration i Västerås leder projektet

Kommentarer

kommentarer