Idag börjar nätverket där elva skånska företag med stor energianvändning deltar. Målet är att minska sin energianvändning med 15 procent fram till 2020.

Nätverket kommer att arbeta i fyra år och de företag som ingår har idag en stor energianvändning, över 1 GWh per år.

Deltagande företag kommer från hela Skåne: ICA MAXI Helsingborg, Engelholmsglass AB, Mariannes Farm AB, Magnihill AB, Sjöstrand och Erics Bröd AB, Chark-produkter i Billesholm AB, Simrishamns Fryshus AB, Steglinge Gård AB, AB Cernelle och Farina.

Nätverket drivs av Länsstyrelsen Skåne och företagen erbjuds stöd av en energiexpert från Energimyndigheten. Genom nätverket får företagen en ökad energikompetens och möjlighet att utbyta erfarenheter.