Nyhetsartikkel

17 august 2016

KrF vil ikke selge arvesølvet

Vi har aldri åpnet for privatisering av norsk vannkraft, og kommer heller ikke til å gjøre det, skriver Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant, KrF.

Dagbladet skriver på lederplass den 12. august at KrF er på gli til å støtte et forslag om delprivatisering av Statkraft. Dette stemmer ikke. Jeg har aldri åpnet for at norsk vannkraft skal privatiseres. Statkraft har betydelig vannkraftproduksjon i Norge, og er uten sammenlikning den største kraftprodusenten i Norge. Slik skal det også være i fremtiden.

Bakgrunnen for min kommentar til DN 11. august om at jeg kan være åpen for å delprivatisering av annen virksomhet enn kraftproduksjon i Norge er at Statkraft har engasjert seg i virksomhet over store deler av verden. Gasskraft i Tyskland, vindkraft i Sverige og vannkraft i Tyrkia er områder der selskapet har måttet gjøre betydelige nedskrivninger de siste årene som følge av betydelige fall i kraftprisene.

Jeg er enig med Dagbladet i at vi må kunne diskutere Statkrafts rolle og organisering. Jeg mener særlig vi bør kunne vurdere hvordan Statkrafts internasjonale engasjement skal organiseres, og om det kan være hensiktsmessig å invitere andre investorer inn på eiersiden i denne delen av Statkrafts virksomhet. Dette skjer delvis allerede ved at andre eiere inviteres inn i prosjekter, jamfør for eksempel Fosen der utenlandske eiere har 40 prosents eierandel.

For KrF har det alltid vært et ledende prinsipp at vannet tilhører fellesskapet og at verdiene i våre naturressurser skal tilfalle fellesskapet. Vi har aldri åpnet for privatisering av norsk vannkraft og kommer heller ikke til å gjøre det.

Henriette Hjemdal,
stortingsrepresentant, KrF.

Kommentarer

kommentarer