Nyhetsartikkel

08 august 2016

Forlik mellom Nettpartner og Statnett

Statnett og Nettpartner har blitt enige om premissene for det videre samarbeid, og Statnett er positive til Nettpartner som fortsatt leverandør.

Statnett og Nettpartner er imidlertid uenige om det foreligger hevingsadgang knyttet til de to prosjektene. Statnett ønsker å heve, noe Nettpartner bestrider grunnlaget for, men partene er kommet til et forlik for avslutning av kontraktene. Øvrige prosjekter løper videre i henhold til kontraktene. Forliksavtalen er konfidensiell mellom partene.

Les mer om saken her:
http://www.statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Statnett-videreforer-fire-kontrakter-med-Nettpartner/
http://www.statnett.no/Media/Nyheter/Nyhetsarkiv-2016/Stopper-arbeidet/

Kommentarer

kommentarer