Nyhetsartikkel

06 august 2016

TUC kan tenke seg en EØS-løsning

Det britiske LO, TUC, som slåss kraftig for at landet skulle bli i EU, må nå tenke alternativer.

EØS-avtalen kan være en slik løsning. Mens EØS-løsningen er framstilt som det verste av to verdener, både av en rekke britiske politikere og med ivrig applaudering fra den norske regjeringens side, må man nå tenke konstruktivt.

En framtredende tidligere britisk fagforeningsleder sa at EØS-avtalen ville fungere bra for landet. Den viktigste grunnen for dette standspunktet var at da ville ikke den konservative regjeringen kunne delta i å forpurre og svekke fornuftige forslag i Brussel. Da måtte landet akseptere alle arbeidsrettsregler som Brussel vedtok, uten å ødelegge dem. Det var kanskje sagt litt på spøk, men TUC leker litt med tanken, fordi de ser at EØS-avtalen er av stor og viktig økonomisk betydning for Norge og Island, skriver Fri Fagbevegelse.

Det vil selvsagt være nedverdigende for et fortsatt stort land og et slags imperium å kunne fratas stemmeretten på så mange viktige områder. Men landet ville også få et par andre unntak som Norge har. De vil forbli utenfor valutaunionen og dermed beholde sin dronning på mynter og sedler. De vil kunne slippe ut av den felles landbrukspolitikken – som nok har vært til gunst for landet. Og de kan kanskje unngå å delta i den felles fiskeripolitikken, som særlig blant skotske fiskere vil være svært bra. Med mindre Skottland søker om direkte medlemskap i EU.

Øvrige alternativer som ligger der er en sveitsisk løsning, en slags EØS-light med en rekke direkte avtaler. Alternativ tre er å få en lignende handelsavtale som Canada kanskje nå får med EU (CETA).

Mulighetene er ikke mange, men de har det til felles at de alle er vanskelige å få til og det krever tid.

 

 

FOTO: IMG_6270 via photopin (license)

Kommentarer

kommentarer