Nyhetsartikkel

03 august 2016

Normal magasinfylling i Norge for årstida

Fyllingsgraden litt under medianen. Ved utgangen av veke 30 var fyllingsgraden i norske magasin 77,6 prosent. Det er 0,3 prosent under normalen for årstida.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 2,1 prosentpoeng mot 1,4 prosentpoeng veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2015 var 77,9 prosent, og maksimum 95,4 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 79,5 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 74,2 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 79,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 30, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer