Nyhetsartikkel

01 august 2016

Otroliga stödmiljarder till vindkraft

Med fullt utbyggd vindkraft till 2 500 MWA blir slutnotan för skattebetalarna 3,6 miljarder euro om de låga elpriserna håller i sig.

Staten har utovat energibolagen tariffstöd i 12 år och med dagens låga elpriser har den statliga andelen svällt, skriver svenske.yle.fi.

För att få igång vindkraftsutbyggnaden lovade staten ett garantipris i alla väder, 83,5 euro per MWh. Då trodde man på ett stabilt elpris och ett marginellt statligt stöd.

Sedan dess har elpriset rasat och för den producerade elen får nu energibolagen endast entredjedel från marknaden, staten står för tvåtredjedelar.

– Utan stödet hade det bara byggts någon enstaka experimentmölla, säger Stefan Storholm till svenska.yle.

Storholm säger det är bra att staten stöder ny teknik, men måste vi göra det i så här stor skala? Det finns skog så det understa ruttnar och en mer jämbördig satsning på biobränslen hade varit befogad.

Världens största biobränslepanna, Alholmens kraft i Jakobstad, har fått lönsamhetsproblem och det beror på att biobränslet kopplades ihop med koldioxidutsläpp. Kraftverket kommer att köras väldigt lite i år.

– Koldioxidexperimentet blev ett fiasko och stödet otillräckligt. Priset har säckat ihop medan vindkraften har sitt garantipris.

Bättre utdelning från biobränsle

Stefan Storholm är kritisk till utvecklingen. Det är utländska bolag som har byggt ut vindkraften. Danska, tyska och spanska bolag är dominerande och många jobb har inte synts till i Finland.

– Med en satsning på biobränslen hade vi fått kanske 10 000 nya arbetsplatser, med vindkraften talar vi om ett 10-tal.

Driftscentralerna ligger utomlands och vindkraftverken körs därifrån.

– Lite på skämt brukar jag säga att det pratas svenska och finska när betongfundamenten gjuts, efter det hörs bara engelska.

Till år 2020 ska utarbetas nya stödformer, men riktigt hur de ska se ut är inte klart. Åtminstone måste de göras om för att trygga energiformer som kan användas kalla vinterdagar och som gynnar inhemskt, säger Storholm.

Nu ställer han sig frågan hur uthållig satsningen på vindkraften i Österbotten är. Ser man på Karleby höll möllorna inte ens i tio år och kommer att skrotas.

Tekniken har utvecklats men ingen vet hur länge de stora möllorna i Österbotten håller, säger Storholm.

– Det vi har fått är en storskalig prototypsverksamhet med stora pengar.

Kommentarer

kommentarer