Frem til jul var Widvey kulturminister, og kollega med Mæland i regjeringen. Ifølge flere personer som står tett på dem begge, både i og utenfor Høyre-miljøet, blir de to sett på som gode venninner.

Når Widvey skulle inn, måtte sittende styreleder Olav Fjell ut.

NRK får bekreftet av den erfarne forretningsmannen at han ikke hadde noe ønske om å gå av, men ble fjernet av næringsministeren.

– Jeg fikk beskjed en uke før om at jeg kom til å bli byttet ut. For nysgjerrighetens del spurte jeg hva som lå bak. Svaret var at Mæland ønsket en styreleder med en annen profil, sier Fjell.

Nekter for vennetjeneste
Som næringsminister er Monica Mæland generalforsamling for Statkraft og andre selskaper som eies av staten. Hun har ansvar for å utøve eier-makten på vegne av oss alle.

Overfor NRK vil ikke Mæland utdype hva som ligger i «en annen profil» eller kommentere hvorfor Fjell byttes ut med Widvey:

– Jeg kommenterer ikke interne styrevalgsprosesser.

Forstår du at dette da kan se ut som en vennetjeneste?

– Nei, det gjør jeg faktisk ikke.

Bekrefter nært forhold

Mæland og Widvey sammen
KOLLEGER: Fra 2013 til 2015 satt Mæland og Widvey sammen i Erna Solbergs regjering.Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Men du og Widvey er venninner?

– Jeg har kjent Thorhild Widvey i mange år. Det er fordi vi har vært aktive i Høyre sammen, og vi har møttes på landsmøter og sentralstyremøter, men ikke privat. Så har vi vært statsrådskolleger i to år, altså arbeidskolleger og da blir man selvsagt godt kjent. I den forbindelse har vi også vært sammen ved noen anledninger privat.

Widvey selv bekrefter relasjonen, på telefon til NRK sier hun:

– Det er ingen hemmelighet at jeg og Monica har et nært forhold etter mange år sammen i politikken.

Vervet som styreleder i Statkraft er ikke en fulltidsjobb, men godtgjøres med 484.000 kroner i året. Det er et av de best betalte styrevervene staten rår over.

Fikk aldri habiliteten vurdert

I forbindelse med utnevnelsen så Monica Mæland ingen grunn til å få sin egen habilitet i forhold til Widvey vurdert.

 

Norges trolig fremste fagperson på statlig eierskap, jusprofessor Beate Sjåfjell, er svært kritisk til dette.

Beate Sjåfjell
EKSPERT: Beate Sjåfjell er jusprofessor ved Universitet i Oslo.Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

– Mæland burde absolutt sørget for en nærmere habilitetsvurdering før hun gjorde dette. Dersom hun og Widvey har et nært personlig forhold vil jeg mene Mæland er inhabil og sannsynligvis ikke burde foretatt utnevnelsen, sier hun til NRK.

Åpner for at Mæland kan ha brutt loven

I tillegg til habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven, åpner jusprofessoren for at Mæland kan ha brutt aksjeloven.

Den slår fast at det er ulovlig for generalforsamlingen (Mæland i dette tilfellet) å gjøre noe som gir noen en urimelig fordel på bekostning av selskapets interesser.

– Selv om Widvey sikkert kan være en god styreleder, vil det ikke være i selskapets interesse at styreleder byttes ut på grunn av statsrådens personlige hensyn, sier Sjåfjell.

Hun sier det er svært uvanlig at staten avsetter sine styreledere når de selv ønsker gjenvalg så lenge selskapet drives godt.

– Vanlige unntak er ved regjeringsskifter eller hvis det har skjedd noe kritikkverdig i selskapet, men det er det jo ikke noe som tyder på her, sier Sjåfjell.

– Like uprofesjonell som Giske

Mælands forgjenger i Næringsdepartementet, Ap-nestleder Trond Giske, var i sin tid involvert i flere saker hvor han ble beskyldt for å gi styreverv til venner og partifeller.

Noen av Giskes fremste kritikere den gang kom fra Mælands parti, Høyre. Næringsministeren vil ikke svare på om hun nå har «tatt en Giske».

– Jeg skal svare for de utnevnelsene jeg har gjort. Der har politikk vært en av flere kvalifikasjoner. Det er altså kompetansen totalt sett som har vært avgjørende. Enten man har tilhørighet til det ene eller andre partiet, sier Mæland.

Jusprofessjor Sjåstad ser derimot flere likhetstrekk:

– Høyre beskyldte den gang, med rette, Trond Giske for å være en uprofesjonell utøver av statens aksjonærmakt. Hvis Mæland ikke kommer opp med en bedre begrunnelse for skiftet enn et ønske om en annen profil, samtidig som hun har et nært forhold til den hun utnevner, så virker det ikke som hun er noe særlig bedre, nei.

Tidligere styreleder Olav Fjell, som altså ble vraket til fordel for Widvey, sier han ikke bærer nag til næringsministeren.

– Jeg tror det blir bra for selskapet å få en styreleder som statsråden har et nært og godt forhold til, sier Fjell til NRK.