Nyhetsartikkel

17 juli 2016

Gauldal Energi i medvind

Gauldal Energi AS hadde frem til 16.6.2015 to  eiere. Midtre Gauldal Kommune og Holtålen kommune. Midtre Gauldal kommune vedtok i fjor  å kjøpe aksjeposten til Holtålen kommune og ble dermed 100% eneeier av Gauldal Energi AS.

Generalforsamlingen i år ble den første for selskapet med bare en eier.

I den ordinære generalforsamlingen møtte Ordfører Sivert Moen som representant for eieren. Tilstede var også den nye Næringsrådgiverern i kommunen Knut Magne Lundemo, og styreleder i Gauldal Energi AS John Morten Laugsand og Konsernsjef John Reese.Gauldal Energi konsernet hadde et godt år i 2015. Konsernet hadde en omsetning på  ca. 122 mill.kr. og et driftsresultat før finans på 8,4 mill.kr. mot i fjor 6,1 mill.kr.  Årsresultatet etter finans og skatt ble 4,8 mill.kr. mot 2,3 mill. i 2015.

Mange i bransjen sliter med lave strømpriser og strukturendringer  om er kostnadskrevende. For flere blir det mer utfordrende ettersom det i mars i år ble vedtatt to endringer i Energiloven som krever skille mellom  Nettvirksomheten og annen virksomhet i energiselskapene.

Utbytte til eier inkludert  ansvarlig lån ble vel 2 mill.kr.

Konsernets egenkapital var ved årsskiftet  92 mill.kr.

I generalforsamlingen ble det gjenvalg på alle styre- og varamedlemmer.

Styreleder John Morten Laugsand, styremedlemmer Hilde Wahl Moen og Magnar Kosberg.

Styret har også to ansatterepresentanter som hadde eget valg den 24.5.16. Her ble det også gjenvalg på styremedlemmene, Kari Anne Endal og Lars Ingmar G. Nyhus.

Konsernsjefen er meget fornøy med valgene da det er viktig med rett kompetanse og erfaring i en tid med store utfordringer i bransjen.

Året 2015 var preget av  konsolidering og innovasjon. Gauldal Biovarme AS (fjernvarme på Støren) og Gauldal Consult AS (rådgivning vannkraft) ble  fusjonert inn i morselskapet. Samtidig ble Gauldal Smart Energi AS opprettet. Dette selskapet har fokus på fornybar grønn energi, og de lanserer sine produkter i løpet av juni 2016.

Sykefraværet er fortsatt lavt med 1,5% i siste kvartal 2015 og for hele året 2,3%.

Utsiktene for 2016 har så langt vært positive. Vi ruller ut nye smarte strømmålere til alle husstander og bygger ut superbredbånd i stort tempo.

Vår bransje  står overfor et historisk skille med dyptgripende endringer som både utfordrer og åpner for nye muligheter. Vi står foran en moderniseringsprosess som omfatter organisering, digitalisering og automatisering i våre virksomhetsområder.

Gauldal Energi konsernet består i dag av 7 selskaper og Støren Næringssenter.

Kommentarer

kommentarer