Tag

Strømbrudd

Lengre strømbrudd

Den ansvarlige for Danmarks forsyningssikkerhed, Energinet.dk, har som mål, at antallet af minutter uden strøm på grund af effektmangel ikke må blive større end fem minutter.