Tag

NVE

Nasjonal varedeklarasjon for strøm 2017

Den nasjonale varedeklarasjonen for 2017 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng. Andelen kjernekraft har gått opp med seks prosentpoeng, mens andel fossil kraft reduseres med sju prosentpoeng i forhold til den nasjonale varedeklarasjonen for 2016.

Vårflom på Østlandet

Den kraftige snøsmeltingen de siste dagene har gitt stor vannføring i elvene mange steder på Østlandet. Det er ventet regn i Sør-Norge på torsdag og fredag, noe som vil bidra til ytterlige vannføringsøkning. NVE har varslet flom på oransje nivå.