Tag

NVE

Høring om sikkerhetskrav i AMS

NVE har sendt forslag til sikkerhetskrav for smarte målere og øvrige deler av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) på høring. AMS er en viktig byggestein i framtidens kraftsystem, og NVE ønsker at sikkerhetsregelverket skal være så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig