Tag

Elbiler

Britisk rapport: Elbiler kan bli en gevinst for elnettet

Hvis det kommer mange elbiler ut i gatene, og hvis de alle skal laddes på samme tidspunkt, vil det gi problemer for elnettet. Det er de fleste enige om. Hvis det samtidig kommer masser av fornybar energi fra vindmøller og solceller, som leverer energi inn i elnettet, så oppstår der lett tidspunkter, hvor elnettet blir overbelastet eller kommer ut av balanse mellom forbruk og energi levert på nettet.

Det danske elnet klarer nemt 100.000 elbiler

Ejerne af de norske elselskaber hiver sig i håret, fordi deres landsmænd de senere år er gået amok i nye elbiler. Siden 2010 er antallet steget fra 3.347 til 123.222 og det har gjort elnettet nærmest rødglødende flere steder, når alle vil have opladet deres Tesla’er, e-Golf’er og Nissan leaf’er samtidig.