04 september 2016

Prislikhet mellom energibærere

– Kraftkommentar fra LOS Energy: Over tid ser vi at prisbevegelsene på energiproduktene samsvarer. Dette kan forklares med at energietterspørselen historisk sett har vært avhengig av økonomisk vekst. På grunn av energieffektivisering og endringer i økonomien i nyere tid, ser vi nå at energibruken kan falle selv om det er vekst i økonomien. Klimafokus og...
Les mer