04 september 2016

Prislikhet mellom energibærere

– Kraftkommentar fra LOS Energy: Over tid ser vi at prisbevegelsene på energiproduktene samsvarer. Dette kan forklares med at energietterspørselen historisk sett har vært avhengig av økonomisk vekst. På grunn av energieffektivisering og endringer i økonomien i nyere tid, ser vi nå at energibruken kan falle selv om det er vekst i økonomien. Klimafokus og...
Les mer
01 september 2016

Vannkraftens rolle på dagsordenen

Kommunikasjonsmedarbeidere fra fornybarnæringen var siste uke samlet i Kristiansand for å diskutere de viktigste kommunikasjonsutfordringene næringen nå står overfor. Et av de store temaene var å få vannkraften på dagsorden. For femte året på rad var kommunikasjonsansatte i Energi Norges medlemsbedrifter samlet til seminaret Kraftkom. Et av årets viktigste temaer var hvordan næringen bedre skal...
Les mer