By

Kjell Rønningsbakk

Oskarshamn 3 renast i världen

Jämfört med alla världens övriga kokvattenreaktorer ståtar Oskarshamn 3 för närvarande med den bästa radiologiska statusen. Det framgår av internationell statistik baserad på mätvärden som registreras på rullande treårsbasis, enligt ett pressmeddelanden från OKG.

Klimaprofilen må styrkes

- Klimaprofilen i budsjettet må styrkes. Forhandlingene må reversere usikkerheten som er skapt om elbilfordelene, trygge fortsatt satsning på fullskala karbonfangst og lagring og gi en mer offensiv satsing på utvikling av klimateknologi som gir grønn konkurransekraft, inkludert Enova. Et fortsatt borgerlig samarbeid er avhengig av en mer offensiv klimapolitikk enn det regjeringen her har lagt frem, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.