Nyhetsartikkel

22 september 2021

20,3 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Vassmagasinstatistikk veke 37 2021: Framleis tapping av magasina. Ved utgangen av veke 37 var fyllingsgrada i norske magasin 63,3 prosent, opplyser NVE.

 Engabreen

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,6 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 83,6 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 81,1 prosent, mens Sørvest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 53,2 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: nve.no

Kommentarer

kommentarer