Nyhetsartikkel

13 august 2021

Magasinfyllinga i Norge er no 9 prosent lågare enn gjennomsnittet for denne veka.

Nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 31 var fyllingsgrada i norske magasin 68,7 prosent. Magasinfyllinga i Norge er no 9 prosent lågare enn gjennomsnittet for denne veka i Norge.

Fundin

Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 77,7 prosent. Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (elspotområde 1) med 79,8 prosent. Vest-Noreg (elspotområde 5) hadde lågast fylling med 61,6 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 31, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

Kilde: NVE.no

Kommentarer

kommentarer