Nyhetsartikkel

06 januar 2020

Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Equinor vil elektrifisere plattformene på norsk sokkel og øke kraftforbruket. – Det blir umulig uten vindkraft, sier bransjeorganisasjonen Norwea.

Equinor trapper opp sine planer om elektrifisering av norske olje- og gassfelt, LO og NHO er også med på løftet.

De nye ambisjonene fra oljebransjen og organisasjonene ble presentert i to pressekonferanser mandag, én med Equinor og én med Konkraft-samarbeidet hvor LO og NHO er sentrale aktører, skriver E24.no.

Equinor planlegger investeringer på rundt 50 milliarder kroner frem til 2030 sammen med partnerne sine, for å kutte utslipp og styrke konkurransekraften i sine felt og anlegg, ifølge en melding mandag.

Fornybarbransjens organisasjon Norwea mener at det vil bli nødvendig å bygge ut enda mer vindkraft på grunn av det økte forbruket oljebransjen legger opp til.

– Med disse målene så blir forbruket så høyt at det er umulig å gjøre dette uten vindkraft, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea til E24.

Hvis forbruket øker mye uten at tilbudet øker tilsvarende, vil det kunne gi høyere kraftpriser, og ramme folks lommebøker.

Kraftprisene har økt mye de siste årene, fordi Norge er knyttet til et internasjonalt kraftmarked hvor blant annet prisene på utslippskvoter har økt. I 2012 til 2017 lå kraftprisen utenom avgifter og nettleie på under 30 øre kilowattimen i snitt, men de to siste årene har prisen ligget på rundt 40 øre kilowattimen.

Økt elektrifisering på sokkelen kan føre til kraftig økning i Norges kraftforbruk, som allerede har steget mye de siste årene, fra 125,9 terawattimer (TWh) i 2014 til 135,4 TWh i 2018. Norges samlede produksjon var på 145,7 TWh i 2018

I fjor ble det første året siden 2010 at Norge importerte mer strøm enn landet eksporterte. I 2018 var det et kraftoverskudd på 10,2 TWh, og i 2017 var kraftoverskuddet på 15,2 TWh.

Kapasiteten i norsk vindkraft vil etter hvert øke til rundt 15 TWh, med de vindkraftverkene som er bygget eller under bygging, påpeker Norwea. Aasheim kan ikke si nøyaktig hvor mye mer vindkraft det vil være behov for enn dette, skriver E24.no.

– Det gjenstår å se, for vi har ikke sett tallene oljebransjen vil legge frem i dag. I våre egne analyser venter vi rundt 15 TWh økt forbruk på sokkelen fremover. I 2022 regner vi med en norsk kraftproduksjon på 150–155 TWh og at 15 TWh av det er vindkraft, sier Aasheim.

Mer nett og produksjon

Nettoperatøren Statnett har samlet sett fått henvendelser fra oljebransjen om en kapasitet på rundt 2.000 megawatt de siste årene, noe som er nok til et årlig forbruk på 17 terawattimer (TWh) i tillegg til dagens forbruk.

Ifølge Equinor vil elektrifiseringsplanene som nå foreligger kreve rundt 10 terawattimer (TWh) strøm fra land frem til 2030, i tillegg til de 8 TWh som allerede brukes på sokkelen.

Equinor forutsetter også at tilgangen på strøm vil øke fremover.
– Det legger også til grunn at det etter hvert blir mer produksjonskapasitet, og også energieffektivisering, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Equinor sier også at økt elektrifisering på sokkelen og landanleggene krever forsterkning av nett, særlig på Haugalandet, rundt Bergen og i Hammerfest.

Norwea mener at elektrifiseringen av oljesektor, industri og transportsektor øker kraftbehovet, selv om man effektiviserer dagens forbruk i bygninger og industri, og effektiviserer de vannkraftverkene som allerede er bygget.

Organisasjonen har tidligere lansert en visjon om at Norge skal kunne levere 200 TWh kraft, for å elektrifisere samfunnet. I et slikt bilde vil vindkraft være en viktig del, i tillegg til mange andre grep.

Les mer i E24.no

Kommentarer

kommentarer